หลักเมืองหล่มเก่า

หลักเมืองหล่มเก่า

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ให้ความเคารพบูชาแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่น่าแวะเวียนมาสักการะ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเอเชียบูรพา กรุงเทพมหานครได้ถูกข้าศึกโจมตี ทำให้ประชาชนต้องอพยพหนีตายออกต่างจังหวัด

ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายย้ายเมืองหลวงไปยังที่ปลอดภัย และได้เลือกเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ตั้งเมืองหลวง เพราะเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีภูเขาล้อมรอบ มีทางออกทางเดียว ศัตรูรุกรานได้ยาก หลังจากนั้นจึงมีการสร้างหลักเมืองด้วยซีเมนต์ขึ้น โดยจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็นประธานในการทำพิธีฝังหลักเมืองเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2487 ภายหลังมีหน่วยงานต่าง ๆ จากส่วนกลางได้ย้ายมาตั้งอยู่เพชรบูรณ์หลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ถ้ำฤๅษีสมบัติ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก เป็นสถานที่เก็บพระคลังสมบัติ โรงเรียนนายร้อย จปร. ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแดง อำเภอเมืองฯ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พุทธบุรี พ.ศ. 2487 จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 นครบาลเพชรบูรณ์จึงเป็นอันสิ้นสุดลงหน่วยราชการต่าง ๆ จึงต้องย้ายกลับกรุงเทพมหานครนับจากนั้นเป็นต้นมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

No comments.