Day: August 1, 2018

เรือที่ถูกสกัดกั้นจากกาซ่า: MFA ขอให้อิสราเอลมอบสิทธิตามกฎหมายให้แก่ชาวสิงคโปร์

ชาวสิงคโปร์สองคนที่เกี่ยวข้องกับกองเรือรบเพื่อทำลายการปิดล้อมกาซาได้ถูกรายงานโดยเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม

AIS Lava พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ

AIS Lava พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ