Day: August 5, 2018

งานนอกเวลางานส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ในปีพ. ศ. 2561

ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในสิงคโปร์และไม่แสดงอาการชะลอตัวลงในเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราที่น่าประทับใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเติบโต สำหรับคนที่มีฐานะเป็นเงินสดการทำงานนอกเวลาอาจเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้สามารถหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมได้

อาหารสุขภาพ : อาหารสุขภาพเพื่อบำรุงตับอ่อน

อาหารสุขภาพ : อาหารสุขภาพเพื่อบำรุงตับอ่อน มาดู 8 อาหารสุขภาพเพื่อบำรุงและซ่อมแซมตับอ่อน อวัยวะสำคัญในระบบทางเดินอาหารที่ไม่ควรละเลย