Category : travel news

เขาช้างเผือก

พบกับเส้นทางที่ได้รับการเปรียบเปรยว่าจะทำให้คุณรู้สึกราวกับเดินอยู่บนก้อนเมฆก็ไม่ปานบนยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่อุดมไปด้วยผืนป่าบริสุทธิ์ เขาช้างเผือกนั้นมีความสูงประมาณ 1,249 เมตรเหนือระดับ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พลังศรัทธาของชาวลพบุรีที่ให้ความเคารพบูชาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ปราสาททององค์สุดท้ายจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นเป็นรูปปั้นท่าประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

ตลาดบางหลวง

ถ้าต้องการสัมผัสตลาดโบราณแท้ๆ ที่ชาวบ้านยังใช้ชีวิตในวิถีดั้งเดิม ต้องมา ‘ตลาดบางหลวง’ ชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี ก่อตั้งขึ้นราว ร.ศ.122 หรือ พ.ศ. 2446 ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย-จีนไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กว๊านพะเยา

รู้ไหมว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ที่กว๊านพะเยาแห่งนี้นี่เอง โดยที่นี่มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลมเว้าแหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคำว่า กว๊าน นั้นหมายถึง หนองน้ำ หรือบึงน้ำขนาดใหญ่ และคำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งกว๊านพะเยาเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รวบรวมลำห้วยต่าง ๆ มากถึง 18 สาย